[ภาพกิจกรรม] โครงการสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเป็น KM Facilitator ครั้งที่ 2”

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านต่อ

สารบัญบทความ

ผลงานโครงการ TU-COP ปีการศึกษา 2557 : การส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat)


[ภาพกิจกรรม] โครงการสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเป็น KM Facilitator ครั้งที่ 2”


[ภาพกิจกรรม] โครงการสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเป็น KM Facilitator ครั้งที่ 1”


[ภาพกิจกรรม] โครงการสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กร


  • October 2015 (1)
  • July 2013 (1)
  • June 2013 (1)
  • March 2013 (1)
  • December 2012 (1)
  • November 2012 (1)
  • May 2012 (1)
  • บทความยอดนิยม


    ความคิดเห็นล่าสุด